Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Takvandring Sverige AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning till denna integritetspolicy.

Om Takvandring Sverige AB, våra webbplatser och denna integritetspolicy
Denna webbplats ägs och drivs av Takvandring Sverige AB med organisationsnummer 556662-9621 och med huvudkontorets adress: Södra Allén 5, 852 39 Sundsvall.
Takvandring Sverige AB är personuppgiftsansvariga och därmed ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer dom svenska lagar och regler som finns. Företaget arbetar aktivt med förändringen från PUL ( personuppgiftslagen ) till Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.
Vi kan erbjuda dig möjligheten att ansluta till våra webbplatser och använda / boka våra tjänster genom vår webbplats men även via vår mobilanpassade webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användningen av mobila enheter.
Ibland kan det förekomma länkar till tredje parts webbplatser. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Takvandring Sverige AB är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke
Genom att du besöker våra webbplatser och / eller använder våra tjänster, eller om du via annan kommunikationskanal registrerar eller överför uppgifter till Takvandring Sverige AB godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Om du inte samtycker bör du inte använda våra tjänster.
Observera att villkoren i denna policy kan komma att ändras efter tid. Du bör därför, med jämna mellanrum, läsa igenom detta och försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.
Copyright och Varumärke

Det material som publiceras via Takvandring Sverige ABs webbsidor är vår egendom alternativt egendom tillhörande tredje part med vilken Takvandring Sverige AB samarbetar med och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enl. gällande villkor. Du får med andra ord inte kopiera, sprida, skicka vidare material utan vårt skriftliga medgivande.
Takvandring Sverige AB förbehåller sig rätten, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare ( så kallat användargenererat innehåll, beskrivet här nedan ) till exempel kommentarer, bilder etc.

Takvandring Sverige AB äger varumärket ” Takvandring” med varumärkesregistrering nr 397943.

Användargenererat innehåll, Vett och Etikett

Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som inte är skapat av oss på Takvandring Sverige AB ( länkning mellan hemsidan och Facebook / instragram t.ex. )
Uppladdade bilder, text och kommentarer tillhör kategorin användargenererat innehåll.
När du använder denna funktionalitet där man kan finna kommentarer till bilder etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll står inte Takvandring Sverige AB som ansvarig, vilket vi gör på det vi själva lagt ut, skrivit, kommenterat. Vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.
Det du skriver, det s.k. användargenererade innehållet, får självklart inte innehålla:
– Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär
– Kränkande uppgifter, förtal, förolämpningar, hot eller personliga påhopp.
– Uppmaning till brottslig handling
– Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi
– Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång
– Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam
– Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
– Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Takvandring Sverige AB har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart ( helt eller delvis ) avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall missbruk ändå skulle uppkomma äger Takvandring Sverige AB rätt att vidtaga de rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket.

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder och skyddar dina personuppgifter.
Som nämnt tidigare följer Takvandring Sverige AB de svenska lagar, regler inklusive personuppgiftslagen / dataskyddsförordningen som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Insamling av personuppgifter:
Om du besöker vår webbplats och använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt PUL / dataskyddsförordningen. Det kan omfatta:
– Namn och kontaktinformation inkl. e-postadress.
– Faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp av våra tjänster.
– Demografisk information som ex. postnummer.
– Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Syfte med användning av personuppgifter:
Vårt syfte med att använda dina personuppgifter är för att kunna genomföra den tjänst du köpt/beställt av oss. Dom samlas in för att kunna uppfylla de krav vi har som företagare gällande ex. Bokföringslagen.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enl. lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Kontroll av dina personuppgifter
Du kan närsomhelst begära att dina kontaktuppgifter tas bort. Vi kan ta bort allt utom det vi har rättsliga skyldigheter att behålla enl. lag.

Kontakt
Om du har frågor eller funderingar gällande denna integritetspolicy eller om du misstänker att det har skett ett brott mot densamma vänligen kontakta oss på vår kundservice: info@takvandring.com
Fullständiga kontaktuppgifter är:
Takvandring Sverige AB
Södra Allén 5, 852 39 Sundsvall för huvudkontor, Telefon 060-121444
Munkbron 1, 111 39 Stockholm för lokalkontor, Telefon 08-223008

Våra telefontider är 11-15 på vardagar, våra automatiska tjänster via webben är öppet dygnet runt.

Ansvarsfriskrivning

Takvandring Sverige AB kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakats av att du som användare använder våra webbplatser. Takvandring Sverige AB lämnas inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.
Vi kan heller inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.
Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakats av driftsstörningar, att webbplatserna inte är tillgängliga eller liknande.
Händelser att betrakta som Force Majeure kan vi heller inte göras ansvariga för.